O SAVEZU

 

Logo 2

Savez sedeće odbojke invalida Srbije je nacionalni granski savez u smislu Zakona o sportu, bavi se sportskim aktivnostima i delatnostima, kao i razvojem i promocijom sedeće odbojke .

Ciljevi Saveza su:

  • organizovan rad na omasovljenju i kvalitativnom napretku sedeće odbojke,
  • poboljšanje stručnog rada u klubovima, trenerskoj i sudijskoj organizaciji,
  • podrška vrhunskom sportu i perspektivnim sportisitima u okviru mogućnosti Saveza,
  • razvijanje takmičarskog odbojkaškog sporta,
  • organizovanje i sprovođenje takmičenja iz svoje nadležnosti.

STATUT SAVEZA SEDEĆE ODBOJKE INVALIDA SRBIJE

 

Advertisements
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close